Дизимнен өтиў    Кириў
Сайтқа кириў


Информация ҳәм жәмийет раўажланыўы
12-12-2018, 18:25 119 0
Жәмийетлик-сиясий информациялар инсанлар арасындағы байланыслар, сиясий майданлар, жәмийетти басқарыў, илимий, оқыў ҳәм тәрбиялық ислерин шөлкемлестириў, оны әмелге асырыўда кем-кемнен зәрүр әҳмийетке ийе болып бармақта.
Информация ҳәм информациялық-психология қәўипсизлиги түсиниги
12-12-2018, 18:23 88 0
Бүгинги күнде “Информация” түсиниги жүдә кең ҳәм ҳәр тәреплемели сыпатларына ийе. Ол қатнаспайтуғын, ол ҳаққында айтылмайтуғын билим тараўын табыўдың өзи мүмкин емес. Жүдә үлкен көлемде информациялар майданы, бүгинги күнде ҳақыйқаттан да адамларды беккем орап алған десек болады. XXI әсир информацияның теориялық ҳәм әмелий әҳмийетин ҳәзирги күнниң көз-қарасынан алып қарағанда, ең бийик шоққыға
Студент пенен студент сәўбети
8-11-2018, 09:06 235 0
«Студентлик – алтын дәўир» деген даналық гәп бар. Мине, буның мәнисин ҳәр бир студент болған инсан жақсы аңлайды. Бүгинги күни студентлик дәўирин басынан кеширип атырған теңлеси Светлана Жәмменова менен журналистика қәнигелигиниң 4-курс студенти Э.Мунназарова сәўбетлести.
«Жас журналислерди таярлаў клубы»на Ташкенттен келген мийманлар семинар өтти
8-11-2018, 09:04 175 1
Мырза Улығбек атындағы Өзбекстан миллий университети Журналистика факультети оқытыўшысы Саида Сулайманова ҳәм Өзбекстан мәмлекетлик Жәҳән Тиллери университети Халқаралық журналистика факультетинен Наргис Қосимова университемизге мийманға келди
КМУда 2018 -2019 ОҚЫЎ ЖЫЛЫ УШЫН АБИТУРИЕНТЛЕРДИ ҚАБЫЛЛАЎ РЕЖЕСИ ТАСТЫЙЫҚЛАНДЫ
13-06-2018, 18:10 325 0
Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети 2018-2019 оқыў жылы ушын абитуриентлерди қабыллаў режеси тастыйықланды. Бул реже бойынша бакалавр ушын жәми 2290 талаба (Соннан, 570 талаба мәмлекетлик грант тийкарында, 1720 талаба төлемли контракт тийкарында), магистратура ушын жәми 113 талаба (Соннан, 33 талаба мәмлекетлик грант тийкарында, 80 талаба төлемли контракт тийкарында) оқыўға қабылланады.http://karsu.uz/kk/2016-2017-abylla-rezhesi.html
About the profession of journalism …
13-06-2018, 18:04 318 0
According to the information received by the UNESCO the profession of journalism was in the third place among the most dangerous professions. Then it moved to the second place. And now it is in the first place. Why?! Because confrontations are rising in the world now. And journalists should be among these events and announce them to us.
Университеттиң бир қатар профессор-оқытыўшылары илимий атақларға ылайық деп табылды
4-05-2018, 17:32 399 0
Қарақалпақ мәмлекетлик университети Кенеси тәрепинен Жоқары аттестация комиссиясына илимий атаққа усынылған ҳүжжетлер ЖАК тәрепинен тастыйыкланды. Илимий атақ ийелери менен танысың:
Белгили палўан ҳәм илимпаз П.У.Серимбетовтың естелигине турнир шөлкемлестирилмекте
3-05-2018, 10:34 316 0
9-май «Еслеў ҳәм қәдирлеў күни»не арнап Республикамызға белгили палўан, педагогика илимлериниң кандидаты, доцент Полат Серимбетовтың естелигине бағышланған гүрес бойынша ересеклер ҳәм ҳаял-қызлар арасында Республикалық турнир шөлкемлестирлмекте.
Қанлыкөлде жаңа заман нәпеси
1-05-2018, 17:59 430 0
Президентимиз: «Ишки туризмди раўажландырыў мәселесин жолға қойыў керек» - деп бийкарға жан қүйдирмес екен. Буның астарында терең мәни ҳәм үлкен мазмун бар екенлигин бүгин уққандаймыз. Бул, өз елиңди жақсы бил, үлкеңди жақыннан таны, тарийхын үйрен, оның ҳәр тәреплеме раўажланыўын салыстырмалы анализ ет, гүзетип бар ҳәм қолыңнан келсе оған үлесиңди қос» - дегени екен.
Грузия сайёҳларни қандай жалб қилмоқда?
26-04-2018, 10:56 396 0
2017 йилги маълумотларга кўра, Грузияда 3,8 миллиондан ортиқ аҳоли яшайди. Бироқ мамлакатга ташриф буюрувчи сайёҳлар сони маҳаллий аҳолидан икки баравар кўп. Ўтган йили бу рақам 7,6 миллион кишини ташкил этган. Туризм саноати ортидан тушган пуллар эса 14 миллиард АҚШ долларига тенг қийматда баҳоланган Грузия ЯИМ 7,5 фоизини ташкил қилади.