Дизимнен өтиў    Кириў
Сайтқа кириў


ЖҮЗДЕН ЖҮЙРИК, МЫҢНАН ТУЛПАР ШЫҚҚАН ЖАСЛАР
24-02-2016, 05:46 623 0
Теңлеслери арасында зийреклиги, излениўшеңлиги ҳәм әлбетте билими менен ажыралып туратуғын жасларымыз ҳүкиметимиз тәрепинен белгиленген мәмлекетлик стипендияларға ерисип атырғаны жоқары оқыў орынларының абырайын көтериўге үлес қоспақта.
ЖЫЛДЫҢ ЕҢ ЖАҚСЫ ОҚЫЎ ҚОЛЛАНБАСЫ
24-02-2016, 05:41 586 0
Қарақалпақ мәмлекетлик университети профессоры, физика-математика илимлериниң докторы, Қанатбай Исмайлов «Нанозарралар физикаси, химёси ва технологиялари» атлы оқыў қолланбасы авторларының бири. Оқыў қолланба Өзбекистан Республикасы Жоқары ҳәм орта арнаўлы билимлендириў министрлигинде өткерилген «Жылдың ең жақсы оқыў қолланбасы» номинациясы бойынша жеңимпаз болды ҳәм оның авторлары I дәрежели диплом ҳәм баҳалы саўғалар менен сыйлықланды.
Ҳүрметли сайт ықласбентлери!!!
22-02-2016, 10:13 584 0
Бүгиннен баслап «ТАПҚЫРЛЫҚ» таңлаўын жәриялап атырман. Кимде ким таңлаўымызға қатнасып, сораўларға бириншилерден болып, дурыс жуўаплары менен қатнасып барса, БАҲАЛЫ САЎҒАЛАР менен сыйлықланады.
Жылдың ең белсенди жас журналисти
16-02-2016, 08:45 718 0
Өзбекистан көлеминде 2015-жылдың жуўмақлары бойынша «Жылдың ең белсенди жас журналисти» анықланды. Бул үлкен табысты Қаракалпақстаннан Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети журналистика қәнигелигиниң 4-курс студенти Сахибжамал Есемуратова қолға киргизди.
Интернет ҳәм жаслар
16-02-2016, 08:33 607 0
Бердақ атындағы қарақалпақ мәмлекетлик университети «Журналистика» кафедрасы, Өзбекистан Мәмлекетлик Жәҳән тиллери университети Халық аралық журналистика факултетиниң биргеликтеги «Интернет ҳәм жаслар» атамасындағы семинар-тренинг өткерилди.
КҮННИҢ АЯНЫШЛЫ ЖАҢАЛЫҒЫ
15-02-2016, 05:27 635 0
14-февраль екшемби күни Нөкис қаласындағы Автомобиль базарында сатыўға шығарылған ДАМАС автомашинасы техникалық насазлықлар себепли жанып кетти. Адамлардың көз алдында болған бул қорқынышлы өрт ҳеш кимниң өмирине зыян келтирмеди. Деген менен өртти өширип машинаны сақлап қалыў ҳеш кимниң қолынан келмеди. Аянышлысы сатыўға шығарылған жеңил машина «өз аяғы» менен базарға келип, «күл» болып шығып кетти. Жағдай ойландырады!!!
Исенесеңбе?
10-02-2016, 07:48 516 0
Исенесеңбе? Қәнийгелердиң айтыўынша, бүгинги күндеги информациялардың бар-жоғы 8%ы ғана қалыс ҳәм реал түрде тарқатылады екен. Қалған 92 %ында болса, қандай да бир мәплер, реклама, тәсир көрсетиў ҳәм басқа монипуляциялық қәсийетлер бар.
Ташкенте нәўбеттеги жер силкиниў сезилди
2-01-2016, 10:19 458 0
2 январь, шемби күни, саат 13:37де Ташкент қаласында нәўбеттеги жер силкиниўи гүзетилди.
Malibu Сауга
2-01-2016, 10:04 641 0
Судья международной категории, рефери ФИФА Равшан Ирматов получил подарок Президента — автомобиль Malibu. В Музее олимпийской славы в четверг состоялось торжественное мероприятие, посвященное вручению судье международной категории Федерации футбола Узбекистана, рефери ФИФА Равшану Ирматову ордена «Буюк хизматлари учун» и подарка Президента — автомобиля Malibu.
Дүнья жаңалықлары
19-09-2015, 14:02 610 0
Ирандағы суў тасқынлары ақыбетинде 10 адам бул дүньядан көз жумды.