Дизимнен өтиў    Кириў
Сайтқа кириў


КҮННИҢ АЯНЫШЛЫ ЖАҢАЛЫҒЫ
15-02-2016, 05:27 656 0
14-февраль екшемби күни Нөкис қаласындағы Автомобиль базарында сатыўға шығарылған ДАМАС автомашинасы техникалық насазлықлар себепли жанып кетти. Адамлардың көз алдында болған бул қорқынышлы өрт ҳеш кимниң өмирине зыян келтирмеди. Деген менен өртти өширип машинаны сақлап қалыў ҳеш кимниң қолынан келмеди. Аянышлысы сатыўға шығарылған жеңил машина «өз аяғы» менен базарға келип, «күл» болып шығып кетти. Жағдай ойландырады!!!
ИНФОРМАЦИЯ МАШҚАЛАСЫ: КЕШЕ, БҮГИН, ЕРТЕҢ
15-02-2016, 05:19 590 0
«Дүньядағы барлық бахытсызлықлардың бас себепшиси – информация жетиспеўшилиги болып есапланады» – деп жазған еди Клод Шеннон. Мәселен, «Дүньяда неше тил бар екенин билесиз бе?» ямаса «Инглис тилинде қанша сөз бар екенлигин билесиз бе?» – деген сораўға, көпшилик «яқ» деп, ямаса натуўры жуўап бериўи мүмкин. Себеби, бул ҳаққында информация жетиспеўшилиги машқаласы бар.
БҮГИНГИ КҮННИҢ ҚЕЛБЕТИ
15-02-2016, 05:18 590 0
Бүгинги жаңа әсирдиң нәўқыран жаслары өз жолын, өз бағдарын мақсетли белгилеп алған бахытлы ҳәм билимли жаслар есапланады. Олар ҳәр қандай мәселеде өзлериниң көз-қарасларына ийе ҳәм еркин пикирлерин билдире алады. Буған тийкар да бар.
Исенесеңбе?
10-02-2016, 07:48 537 0
Исенесеңбе? Қәнийгелердиң айтыўынша, бүгинги күндеги информациялардың бар-жоғы 8%ы ғана қалыс ҳәм реал түрде тарқатылады екен. Қалған 92 %ында болса, қандай да бир мәплер, реклама, тәсир көрсетиў ҳәм басқа монипуляциялық қәсийетлер бар.
Исенесеңбе?
10-02-2016, 07:46 559 0
Исенесеңбе?
Исенесеңбе?
10-02-2016, 07:45 518 0
Исенесеңбе?
10-02-2016, 07:43 477 0
Исенесеңбе?
Ҳәммеге қызық!!!
10-02-2016, 07:40 533 0
 Әзелден инсанлардың жаңалықларды 1-болып жеткериўге болған қызығыўшылығы жоқары болған. Мынаны биринши болып мен айттым, ананы ең дәслеп мен билдим ҳәм басқаларға жеткердим, деген сөзлер инсанға мақтаныш сезимлерин бағышлайды.
Үкесин өлимнен сақлап қалған қызалақ
1-02-2016, 08:29 663 0
Тесси – cүйкимли, соның менен бирге жасына қарағанда бираз ересеклеў көринетуғын алты жасар қызалақ. Бир күни ол ата-анасының үкеси Тед ҳаққындағы гәплерин еситип қалды.
Ташкенте нәўбеттеги жер силкиниў сезилди
2-01-2016, 10:19 469 0
2 январь, шемби күни, саат 13:37де Ташкент қаласында нәўбеттеги жер силкиниўи гүзетилди.