DataLife Engine > Publitsistika > НӘРЕСТЕНИ САҚЛАП ҚАЛҒАН ИЙТ

НӘРЕСТЕНИ САҚЛАП ҚАЛҒАН ИЙТ


5-05-2017, 16:22. Разместил: zlixa Жаратылыстың өзи қызық ҳәм қурамалы. Дүньядағы ең ақыллы жаратылыс бул- АДАМ деп келдик усы ўақытқа шекем. Бирақ, бүгин буның пүткиллей керисин де көрип, таң қаласаң. Сондай адамлар бар, олардан ҳайўанлар жақсы. Ал, сондай ҳайўанлар бар, олар адамнан ақыллы.

Демек,
«Адамлар бар, бул дүньяның нақшыдур,
Адамлар бар, оннан ҳайўан жақсыдур» - деп жазған шайыр жүда ҳақ екен.
Туўылып ҳәм тасландыға таслаған нәрестени, таўып алып, оны емлеўханаға алып барған ийт ҳаққында еситкенсиз бе? Бул қолға үйретилген үй ямаса цирк ийти емес, керсинше, адамлардан меҳир көрмеген, қараўсыз көшеде жүрген дәйди ийт. Соған қарамастан оның ислеген исине таң қалмай иләжың жоқ. Ол ҳеш қандай жарақат жеткизбестен, жаңа туўылған, ҳәттеки киндиги кесилмеген нәрестени өлимнен қутқарып ҳәм оның жасаў ҳуқықын қорғап қалды. Бул сүўретлер монтаж емес.

Оразымбетова З.Қ.
Журналист.

Вернуться назад