DataLife Engine > Student klub > 3 – Б- ТАРИЙХ студентлери ушын

3 – Б- ТАРИЙХ студентлери ушын


12-12-2018, 18:48. Разместил: zlixa 1. Хабар қәўипсизлигиниң сиясий-ҳуқықый аспектлери (шет ел мәмлекетлери тәжирийбесинде).
2. Хабар-психологик қәўипсизлигине қәўиплердиң классификациясы.
3. ҒХҚ ҳәм жәмийетлик сана.
4. Дүньяда информация өлшемлериниң үйренилиўи.
5. ҒХҚ сыпатында интернеттиң унамлы тәреплери.
6. Информацияласыў процесси машқалалары.
7. Информацияның түрлери ҳәм көринислери.
8. Информациялық қәўиптин түрлери.
9. Махатма Ганди пикири бойынша түсиниклер.
10. Патрик Бьюкенненниң «Смерть запада» китабы ҳаққында.
11. Гедонизм түсиниги.
12. Эгоцентризм түсиниги.
13. Проекция түсиниги.
14. Регрессия түсиниги.
15. Инсанның психологиялық қорғаныў механизмлери ҳаққында түсиник.

Вернуться назад