DataLife Engine > Student klub > 3-в-қарақалпақ тили ушын ТЕМАЛАР

3-в-қарақалпақ тили ушын ТЕМАЛАР


12-12-2018, 18:34. Разместил: zlixa 1. Бүгинги халық-аралық мүнәсибетлер ҳәм олардың ғхқда сәўлелениўи.
2. «Хабар урысы», «хабар қарама-қарсылығы», «хабар басымы» түсиниклериниӊ сыпатламасы.
3. Информациялық қәўип мәселелери ҳәм оннан қорғаныў иләжлары.
4. Ашық хабар системасы ҳаққында тусиник ҳәм олардың информация тарқатыў усыллары.
5. Шахс, жәмийет ҳәм мәмлекеттиң информациялық-психология қәўипсизлиги менен байланыслы машқалалар.
6. Информация тараўында миллий мәплердиң қорғалыў жағдайлары.
7. Информация тараўы – жәмийеттеги еркин бағдар сыпатында.
8. Информациялық-психология қәўипсизликти тәмийинлеў мәселелерин үйрениў.
9. Заманагөй информациялық жәмийет түсиниги.
10. Информация-психологиялық қәўипсизликти тәмийинлеўде шахс, жәмийет ҳәм мәмлекет мәплериниң қорғалыўы.
11. Информация тараўындағы қәўиптен психологиялық қорғаныў механизмлери.
12. XXI әсирдеги информация-психологиялық қәўипсизликке қәўип салыўшы дереклер.
13. Информациялық-психология қәўипсизлигин тәмийинлеўде мақсетли ўазыйпа ҳәм негизги бағдарлар.
14. Шахс, жәмийет ҳәм мәмлекеттиң хабар-психологик қәўипсизлиги қәўипине қарсы ҳәрекетлердиң форма ҳәм методлары.
15. Информация тараўында халықтың пухаралық статусын беккемлеў.
16. Миллий ғәрезсизлик идеясы – сыртқы тәсирге қарсы иммунитетти қәлиплестириўши тийкар сыпатында.
17. Информацияласқан жәмийет теориясы ҳәм әмелияты.
18. Информация мәканының глобалласыўы.
19. Интернет журналистикасы.
20. Информациялық-психология қәўипсизлиги, аудитория психологиясы, хабар-психологиялық қәўипсизлигиниң көринислери ҳәм дереклери.

Вернуться назад