DataLife Engine > Publitsistika > Университеттиң бир қатар профессор-оқытыўшылары илимий атақларға ылайық деп табылды

Университеттиң бир қатар профессор-оқытыўшылары илимий атақларға ылайық деп табылды


4-05-2018, 17:32. Разместил: zlixa Қарақалпақ мәмлекетлик университети Кенеси тәрепинен Жоқары аттестация комиссиясына илимий атаққа усынылған ҳүжжетлер ЖАК тәрепинен тастыйыкланды. Илимий атақ ийелери менен танысың:
1. Экология ҳәм топырақтаныў кафедрасы профессоры Мамбетуллаева Светлана Мырзамуратовна 03.00.10 – Экология қәнигелиги бойынша профессор илимий атағына;
2. Социаллық пәнлер кафедраси доценти Камалова Хатира Сабыровна (22.00.01 – Социология теориясы, методологиясы ҳәм тарийхы) социологиялық изертлеўлер усыллары қәнигелиги бойынша доцент илимий атағына;
3. Физикалық ҳәм коллоид химия кафедрасы баслығы Нурымбетов Бахтияр Чимбергенович 02.00.11 – Коллоид ҳәм мембраналар химиясы қәнигелиги бойынша доцент илимий атағына;
4. Социал-экономикалық факультети деканы Жиемуратов Темирбай Полатбаевич 08.00.14. – Экономикада информациялық системалар ҳәм технологиялар қәнигелиги бойынша доцент илимий атағына;
5. Электр энергетикасы кафедрасы доценти, физика-математика факультети декан орынбасары Насыров Махсуд Уалиевич 01.04.10. – ярымөткизгишлер физикасы қәнигелиги бойынша доцент илимий атағына;
6. Ярымөткизгишлер физикасы кафедрасы доценти Атаубаева Аккумис Берисбаевна 01.04.10. – ярымөткизгишлер физикасы қәнигелиги бойынша доцент илимий атағына ийе болды.
Олардың алдағы жумысларында тасқын табыслар тилеймиз.
Вернуться назад